Şiir

Tarih Harabesi

Bilinmez adın

Gölgen;

Tarih harabesi

Kalk ey!

Ömrüne ölümler biçtim

Asırlık yaralar serdim

Kalk ey dost!

Bu çağ bizden büyük,

El değmemiş kavramlar diyarı,

Sürgün kavgalar şehri.

Andolsun Kavrama, kavgaya, sevdaya

Kalk Ey!

Rüyalara anlam biçen,

Yarina sevdalanan sevgili

Bu çağ bizden büyük

Çağa hayat sunan yarınlar

Sizin kavganızdır

Bizde yol bulan

Bizler umudu kamçılayan

Bizler yarina sevdalanan

Anlamsızlık furyası

Dostluk kadar derin

Ey dost!

Yarınlar bize dair,

Yarınlar davaya,

Bizler umuda…

Duvarlar kadar soğuk

Yarının adı,

Aldırmaz boş sokaklar

En çok kimsesiz.

inanca sevdalanan dost

Bizler, Türküleriyiz, davanın

Ey dost!

Bu meydan bizimdir

Bu ses bizim.

...

Deneme

Habil Kıyıya Vurdu

Adı kardeşlik, ömrü Habil ile Kabil'e dayanır. Ordan Musa ile Harun'a oradan Ashab-ı Kehf'e oradan da Sevr' uzanır.
Sevr deki iki dosta dayanır. Sevr'den Medine'ye ensar ile muhacire dayanır.
Allah ömrünü uzatsın altı yüzyıl Osmanlı adını alır. Adı Kürt olur, Türk olur, Ermeni olur. 
Dedim ya efendiler! Özünde kardeşliğe dayanır.
Zaman geçer hastalanır bitap düşer. Kalpten düşer de kıyıya vurur. Adı Aylan olur. Mazlumdur, kimsesizdir, çaresizdir. Bilir misin? en çok da kardeşsizdir. en çok da tükenmiştir…
Bilmem hangi asrın kaçıncı günündeyiz. Kaçıncı çocuğu verdik toprağın bağrına! Kaç anne gömüldü çocuklarının sevdasına! kaç baba gözyaşını döktü gönlüne!
İnsandan akıldan , nurdan hasıl olmuştu kardeşlik. Ağır geldi suya vurdu kıyıya...