İslamcılık, KitapHane

Seyyid Kutup radikal İslamcı(!) şiddet, terör ve tekfirciliğin fikir babası mıdır?

Yazı vesilesiyle Suriye Müslüman Kardeşler'inin önde gelen yönetici,teorisyen ve alimlerinden Münir Muhammed Gadban'ın Pınar yayınlarından çıkan Müslüman Kardeşler,Seyyid Kutup ve Gelecek kitabını da tanıtmış olacağız. Başlıkta belirttiğimiz konu bir makale ile halledilebilecek bir mevzu olmadığı gibi bahsi geçen kitaptan çarpıcı bir kaç örnek vermekle okuyucuyu kitaba yönlendirmek ise temel amacımızdır.

Seyyid KutupTürkiye'de özellikle milli din müdavimleri,sekülerler v.d. gruplar tarafından çok saldırıya uğramakta. Kendisi tekfirciliğin,radikal islamcılığın,islamcı,cihatçı şiddet ve terörün kaynağı olarak gösterilmekte. Yoldaki İşaretler kitabı başta olmak üzere eserlerindeki sert üslup bu yanlış bakışın oluşmasında önemli bir sebep...

İslamcılık

İslami Hareketler ve Resulullah’ın metodu

Hz. Muhammed’in 23 yıl süren davetine  baktığımızda davet  oku ile başlamıştı. Bundan sonraki dönemde bazen davet gizli bazen de açık yürütülüyordu. Öncelikle Mekke'de İslam devleti kurma çabaları uzun bir süre uğraşlarına rağmen başarıya kavuşamıyordu. Bunun üzerine en kısa surede İslam devleti için  yeni bir us arama çalışmalarına girişilmişti. Mekke'de panayırları gezen Resülullah yaptığı davet çalışmalarıyla hem insanları İslam’a çağırıyor hem de  buna çözüm  bulmaya çalışıyordu. Bu şekilde çözüm arayışları devam ederken ilk olarak kurulacak olan devlet için üs arama çalışmaları ile Habeşistan’a hicret edilmişti. Sonraki yıllarda Habeşistan’ın da bir devlet oluşturmak için müsait olmadığı anlaşılınca bu sefer  Medine üst olarak denenmiş ve başarı olunmuştu...