Islah Önderleri, İslam Genel, İslamcılık

Cemaatleşmek(Tarikatleşmek-Vakıf,dernek kültürü) Rahmettir!

Cemaatlere vurmanın 'moda' olduğu zamanımıza bir çağrıdır bu.. 

Ey İnsanlar! Allah Resulünün ifadesiyle 'Cemaatleşmek Rahmettir!'

Siz ona Tarikat deyin, dernek deyin, vakıf deyin. ne derseniz deyin,  bu ümmet için bu tarz çabalar rahmettir, berekettir.

Tıpkı Allah'ın Kısas'ı bizim için Rahmet olark nitelendirmesi gibi Allah Resulü de Cemaatleşmeyi Rahmet olarak nitelemiştir. 

Nasıl ki IŞİD gibi kurmaca terör örgütler ile İslamın 'Cihad' emri istismar ediliyor ve kimse Cihada karşıyız demiyorsa..
Aynı şekilde de Fetö gibi örgütler tarafından da 'Cemaatleşmek' emri istismar ediliyorsa tıpkı Cihada karşı çıkmadığımız gibi Cemaatleşmeye de karşı çıkamayız...

İslam Genel

Peygamber (Hz.) Muhammed 900 Yahudi’nin Öldürülmesi Emrini Vermiş miydi?

W. N. Arafat

İslam’ın doğuşunda, Yesrib’te (daha sonra Medine olarak geçecektir) üç Yahudi kabilesi ve bunların yanında daha kuzeyde Hayber ve Fedek’te yerleşmiş diğer Yahudi kabileleri vardı. İlk başta, Peygamber Muhammed, kutsal dinin takipçileri olarak Yesribli Yahudilerin’in, bu yeni ve ‘tek tanrılı’ din olan İslam’ı anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyordu. Fakat bu kabileler, İslam’ın kesin olarak kök saldığını ve güç kazandığını fark ettiklerinde, düşmanca bir tavır takındılar. Bu mücadelenin nihai sonucu, Yahudi topluluklarının Arabistan topraklarında ortadan kaybolmaları olmuştur.

Tarihçilerin [Hz...