Islah Önderleri, İslam Genel, İslamcılık

Cemaatleşmek(Tarikatleşmek-Vakıf,dernek kültürü) Rahmettir!

Cemaatlere vurmanın 'moda' olduğu zamanımıza bir çağrıdır bu.. 

Ey İnsanlar! Allah Resulünün ifadesiyle 'Cemaatleşmek Rahmettir!'

Siz ona Tarikat deyin, dernek deyin, vakıf deyin. ne derseniz deyin,  bu ümmet için bu tarz çabalar rahmettir, berekettir.

Tıpkı Allah'ın Kısas'ı bizim için Rahmet olark nitelendirmesi gibi Allah Resulü de Cemaatleşmeyi Rahmet olarak nitelemiştir. 

Nasıl ki IŞİD gibi kurmaca terör örgütler ile İslamın 'Cihad' emri istismar ediliyor ve kimse Cihada karşıyız demiyorsa..
Aynı şekilde de Fetö gibi örgütler tarafından da 'Cemaatleşmek' emri istismar ediliyorsa tıpkı Cihada karşı çıkmadığımız gibi Cemaatleşmeye de karşı çıkamayız...

İslamcılık, KitapHane

Seyyid Kutup radikal İslamcı(!) şiddet, terör ve tekfirciliğin fikir babası mıdır?

Yazı vesilesiyle Suriye Müslüman Kardeşler'inin önde gelen yönetici,teorisyen ve alimlerinden Münir Muhammed Gadban'ın Pınar yayınlarından çıkan Müslüman Kardeşler,Seyyid Kutup ve Gelecek kitabını da tanıtmış olacağız. Başlıkta belirttiğimiz konu bir makale ile halledilebilecek bir mevzu olmadığı gibi bahsi geçen kitaptan çarpıcı bir kaç örnek vermekle okuyucuyu kitaba yönlendirmek ise temel amacımızdır.

Seyyid KutupTürkiye'de özellikle milli din müdavimleri,sekülerler v.d. gruplar tarafından çok saldırıya uğramakta. Kendisi tekfirciliğin,radikal islamcılığın,islamcı,cihatçı şiddet ve terörün kaynağı olarak gösterilmekte. Yoldaki İşaretler kitabı başta olmak üzere eserlerindeki sert üslup bu yanlış bakışın oluşmasında önemli bir sebep...

İslam Genel

Peygamberin örnekliğinde davetçinin yolu

Bir davetçinin Allah Resulünden hareketle sahip olması gereken özellikler ve davetinin yöntem ve merhaleleri nelerdir diye sorunca akla ilk gelen İhlas,Doğru bir anlayış,Fedakarlık,Amel,Cehd,Sebat,Kardeşlik… gibi erdemlerdir.Allah Resulünün hayatı ise zaten bu tür örneklerle doludur.Bu örnekleri ele alırken onun nebevi hareket metodunu da hatırlatmadan geçmek olmaz.Konuyla ilgili pek kıymetli alimlerimiz ciltlerce eserler yazmıştır.Bizimkisi alıntılamaktan öteye geçmese de hatırlatmak gayesiyle önemli gördüğümüz noktalara değinelim.

Davet yolu ve Davet ahlakı birbirini tamamlar. Allah Resulünün hayatında Ahlaki erdemleri en üst düzeyde müşahade ettiğimiz gibi kendisine verilen ‘hikmet’ sayesinde Davet yolununda en uygun stratejik adımlarla çizildiğini görmekteyiz...