İslam Genel

Davette Nasihat İnceliği!

Öncelikle bu yazımı hayatının merkezine Allah için daveti yerleştiren ya da yerleştirmek için uğraşan davetçi  kardeşlerime yazıyorum.   Kendimin de problemini yaşadığım ama meselenin sadece ilim yönünü anlamış birisi olarak yazıyorum. 
 Davetçilerin ruh hali her zaman insanlara yol göstermek, yani hakkı tavsiye etmek üzere kuruludur. Hakkı tavsiye etmek hepimizin bildiği gibi  Asr süresindeki ayet. Sahabelerin sürekli okudukları ve iman tazeledikleri sure. Surede hüsrana uğramamak için yapılması gerekli olan 4 amelden birtanesi "hakkı tavsiye etmek".
 Bildiğimiz üzere tavsiye Arapça bir kelimedir  Ve vasiyet ile aynı kökten gelir. Peki düşündüğümüzde biz vasiyeti kimlere bırakırız...

İslam Genel

Peygamberin örnekliğinde davetçinin yolu

Bir davetçinin Allah Resulünden hareketle sahip olması gereken özellikler ve davetinin yöntem ve merhaleleri nelerdir diye sorunca akla ilk gelen İhlas,Doğru bir anlayış,Fedakarlık,Amel,Cehd,Sebat,Kardeşlik… gibi erdemlerdir.Allah Resulünün hayatı ise zaten bu tür örneklerle doludur.Bu örnekleri ele alırken onun nebevi hareket metodunu da hatırlatmadan geçmek olmaz.Konuyla ilgili pek kıymetli alimlerimiz ciltlerce eserler yazmıştır.Bizimkisi alıntılamaktan öteye geçmese de hatırlatmak gayesiyle önemli gördüğümüz noktalara değinelim.

Davet yolu ve Davet ahlakı birbirini tamamlar. Allah Resulünün hayatında Ahlaki erdemleri en üst düzeyde müşahade ettiğimiz gibi kendisine verilen ‘hikmet’ sayesinde Davet yolununda en uygun stratejik adımlarla çizildiğini görmekteyiz...