Deneme, SiyasetName, Tarih

Bir Sömürgecilik Denemesi: Giriş

Bu denemede yüzlerce yıllık Sömürgecilik faaliyetleriyle islam dünyasına hakim olan Batının sömürge biçimlerini somut izdüşümleriyle Osmanlı-Türkiye(İttihatçılık-Kemalizm) örneği üzerinden  ele almaya çalışacağız.Daha sonra genişletilecek bir çalışmanın taslağı olacağı için şimdilik geniş tafsilatlara girmekten mümkün olduğunca kaçınarak üstünkörü bir çerçeve çizmeye çalışacağız.