KitapHane

İvan İlich’in Okulsuz Toplum kitabı üzerine

İvan İlich bu kitabında değerlerin kurumsallaşmasına ve maddi olmayan ihtiyaçların meta haline dönüştürülmesine sebep olması dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşam için tıbbi tedavi, daha güvenli bir yaşam için polis ve asker teşkilatına,daha eğitimli bir toplum için ise okullaşmaya ihtiyaç olduğu düşüncesine tepki göstermektedir.  Küresel yozlaşma ve modernleşmiş mutsuzluk dediği duruma sebep olan  kurumların “insanoğlu için kendini mühürleyen bir tabut” haline geldiğini belirtir. 

Ancak kitabında bu kurumlar arasından en etkili ve dönüştürücü niteliğe sahip olması hasebiyle okullaşmayı ele almaktadır...

İslamcılık, KitapHane

Seyyid Kutup radikal İslamcı(!) şiddet, terör ve tekfirciliğin fikir babası mıdır?

Yazı vesilesiyle Suriye Müslüman Kardeşler'inin önde gelen yönetici,teorisyen ve alimlerinden Münir Muhammed Gadban'ın Pınar yayınlarından çıkan Müslüman Kardeşler,Seyyid Kutup ve Gelecek kitabını da tanıtmış olacağız. Başlıkta belirttiğimiz konu bir makale ile halledilebilecek bir mevzu olmadığı gibi bahsi geçen kitaptan çarpıcı bir kaç örnek vermekle okuyucuyu kitaba yönlendirmek ise temel amacımızdır.

Seyyid KutupTürkiye'de özellikle milli din müdavimleri,sekülerler v.d. gruplar tarafından çok saldırıya uğramakta. Kendisi tekfirciliğin,radikal islamcılığın,islamcı,cihatçı şiddet ve terörün kaynağı olarak gösterilmekte. Yoldaki İşaretler kitabı başta olmak üzere eserlerindeki sert üslup bu yanlış bakışın oluşmasında önemli bir sebep...

KitapHane

Hani Tanrı Ölmüştü? -Lee Strobel

Yaratıcının varlığı etrafinda Teizm-Deizm-Ateizm üçgeninde dönen tartışmalara dair okuduğum ve tavsiye edebileceğim en bütüncül , meseleleri en derli toplu şekilde ele alan eser. Kitap 11 bölümden oluşuyor. İlk 10 bölümde kendi alanında uzman ünlü bilim adamları ile yapılan söyleşiler yer alıyor. Söyleşilere dair en altta Kitapyurdu sitesinden aldığım özet kısmına bakarak fikir edinebilirsiniz. Ben kitaptan en beğendiğim bölümlerden bir kısmını alıntılayarak yazımı kısa keseyim.
Şuur ve Evrim tartışmalarında Ruh ve Şuur'un görülememesi,dolayısıyla kavramsallaştırılamaması konusuna şuur felsefesi uzmanı kimyager ve felsefeci J.P.Moreland'ın verdiği güzel ve düşündürücü bir örnek:
"Kızım beşinci sınıftayken evde ailecek dua ettiğimizi hat...

KitapHane

Modern Türkiye’nin Oluşumu – Feroz Ahmad

Feroz Ahmad, Hint kökenli bir Amerikan ve ünlü oryantalist Bernard Lewis’in yanında İttihat ve Terakki üzerine doktora tezi yapmış bir Türkiye tarihçisi. Yazar,Türkiye’nin Modernleşme sürecini dışarıdan bir gözle okuyabileceğiniz “Modern Türkiye’nin Oluşumu” adlı eserinde, İslama ve Müslüman toplumlara oryantalist ve tarihede Batıcı,Kemalist bir anlayışla yaklaşımının belirgin şekilde farkedilmesine rağmen, büyük ölçüde objektif kalmayı başarmış.Batıcı,Modern Türkiye’nin oluşumunda asker faktörüne özellikle vurgu yapan yazar,kitaba Türkiye askeri bir toplum mudur? Sorusuyla giriş yapar,ilk ciddi modernist çalışmaların asker kökenli İttihatçılar eliyle gerçekleştiğini vurgular...

KitapHane

Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs

   Ortak davamız Kudüs'tür çünkü Kudüs'ün hali ümmetin halidir.Bugun Kudüs'de bir işgal varsa bu ümmetin işgal altında olduğunu gösterir.Bugun Kudüs'te yapılan zulüm aslında bütün ümmete yapılıyor.İsrail orada yaptığı zulümle bütün müslümanlara kafa tutmaktadır ve çok az sayıda İslam önderleri bu davaya sahip çıkıyor.Bu ender önderlerdin biride üstad YUSUF el-KARADAVİ'dir.Üstad bu kitapda kendi deyişiyle "gaflet içinde olanları uyarmak,uyuyanlaru uyandırmak,unutanlara hatırlatmak,korkanlara cesaret vermek,kararsız olanlara yol göstermek,hainleri ortaya çıkarmak; teslim olmayı reddeden,acizlikten sıyrılıp şerefli ve onurlu bir yaşam olan şehadeti tercih eden mücahidlere destek olmak" için yazılmıştır.

  İslam'da Kudüs'ün Yeri

  Kudüs İslam'da büy...

KitapHane, Muhtelif

Hem Einstein’da ateistti (!).. :)

Birçok ateist Einstein'in ateist olduğunu sanır . Birçoklarıda Panteist, bende öyle sanıyordum. Hatta ünlü Neo-Darwinist Richard Dawkins bile Tanrı yanılgısı eserinde Einstein'in eski ateistik ifadelerini buna delil getirir. Einstein'in arkadaşı Max Jammer'ın yazdığı Einstein ve Din adlı eserden "defalarca alıntı yapan Dawkins" aynı eserdeki Einstein'in şu ifadelerini görmezlikten gelir:"Ben ateist değilim ve kendime panteist diyebileceğimide düşünmüyorum." Hatta Jammer kitabında Einstein'in ateist olarak anılmaktan çokca rahatsız olduğunu dile getirir.Mesela Prens Hubertus ile yaptığı bir sohbette Einstein:"Beni asıl sinirlendiren şey,Tanrı diye birşey olmadığını söyleyen insanların görüşlerini desteklemek için benden alıntı yapmalarıdır." der.

KitapHane

‘Müslümanların Tarihi’ne Dair

Bütüncül bir tarih çalışması olarak ‘Müslümanların Tarihi’, İhsan Süreyya Sırma tarafından kaleme alındı.

İnsanoğlunun ‘olmuşa’ ve ‘olacağa’ yönelik ilgisi kadimdir. ‘Olmuş’un genel isimlendirmesi olarak tarih, bu ilgiye istinaden daima dikkat çekmiştir. İçinde bulunduğu vasatı/verili ortamı dönüştürme iddiasındaki tüm ekoller ve fikri yapılar, kaçınılmaz bir şekilde geçmişe/tarihe dair söz söylemiş, perspektif kurma çabasına girmiştir. Zira yüzü geleceğe bakanın en temel ihtiyacı ‘mazi’dir.

Tarihi, düşünce dünyasında başat bir unsur olarak ele alacaksak öncelikle onun ne olduğuna dair problemi tartışmamız gerekir. Edward Hallett Carr, “Tarih nedir sorusunu cevaplamayı denediğimizde cevabımız, içinde yaşadığımız toplum hakkında ne düşünd&...