Deneme, İslam Genel, İslamcılık

İlimden Allah’a

Türkiye toplumunda özellikle genç  kesimde giderek Kur-an’dan uzaklaşma  gerçekleşiyor. Bu uzaklaşmadan dolayı Kur-an’ın öneminin farkına varılamıyor, cehaletle beraber ön yargılı bir şekilde ve sağdan soldan özellikle sosyal medyadan dolayı akıllarda şüpheye soru işaretlerine,samimi olmayan tartışma amacı güden  ön yargılı sorgulamaya sürüklüyor.Bu ön yargılı sorgulama genç kesimi ciddiyetsizlik,cehalet,tembellik,gaflet gibi bazı  özelliklere  sürüklüyor.Bu özellikler dinin getirdiği bazı emir ve yasakların farkına varmama ve kaçmak için son çareyi deizm, ateizm gibi ideolojilerde buluyor  bu ideolojiler ise gençleri etkiliyor bunalım ve çıkmaza sürüklüyor.

Çözüm olarak Kur-an’ın farkına varma gençlerimizi Kur-an’la tanış...

Islah Önderleri, İslam Genel, İslamcılık

Cemaatleşmek(Tarikatleşmek-Vakıf,dernek kültürü) Rahmettir!

Cemaatlere vurmanın 'moda' olduğu zamanımıza bir çağrıdır bu.. 

Ey İnsanlar! Allah Resulünün ifadesiyle 'Cemaatleşmek Rahmettir!'

Siz ona Tarikat deyin, dernek deyin, vakıf deyin. ne derseniz deyin,  bu ümmet için bu tarz çabalar rahmettir, berekettir.

Tıpkı Allah'ın Kısas'ı bizim için Rahmet olark nitelendirmesi gibi Allah Resulü de Cemaatleşmeyi Rahmet olarak nitelemiştir. 

Nasıl ki IŞİD gibi kurmaca terör örgütler ile İslamın 'Cihad' emri istismar ediliyor ve kimse Cihada karşıyız demiyorsa..
Aynı şekilde de Fetö gibi örgütler tarafından da 'Cemaatleşmek' emri istismar ediliyorsa tıpkı Cihada karşı çıkmadığımız gibi Cemaatleşmeye de karşı çıkamayız...

İslam Genel

Davette Nasihat İnceliği!

Öncelikle bu yazımı hayatının merkezine Allah için daveti yerleştiren ya da yerleştirmek için uğraşan davetçi  kardeşlerime yazıyorum.   Kendimin de problemini yaşadığım ama meselenin sadece ilim yönünü anlamış birisi olarak yazıyorum. 
 Davetçilerin ruh hali her zaman insanlara yol göstermek, yani hakkı tavsiye etmek üzere kuruludur. Hakkı tavsiye etmek hepimizin bildiği gibi  Asr süresindeki ayet. Sahabelerin sürekli okudukları ve iman tazeledikleri sure. Surede hüsrana uğramamak için yapılması gerekli olan 4 amelden birtanesi "hakkı tavsiye etmek".
 Bildiğimiz üzere tavsiye Arapça bir kelimedir  Ve vasiyet ile aynı kökten gelir. Peki düşündüğümüzde biz vasiyeti kimlere bırakırız...

İslam Genel

Fıtratın Delilleri

İnsanda var olan arzu ve istekler sayılmayacak kadar çoktur. Hele ki milyarlarca insanı düşündüğümüzde bu devasa bir sayıya ulaşır. Ama tüm insanların ortak arzuları var mıdır? Burada en temel tüm normal diyebileceğimiz insanlarda var olan isteklerle Allah’ı ilişkilendirmeye çalışacağız. Başlangıçta tüm insanlarda var olan bazı temel arzuları uzun bir liste halinde yazabiliriz(yemek , içmek ,sevmek ,cinsellik…..) . bunlara baktığımızda hepsinin temelinde bir obje vardır. Bu obje de onun sebebini açıklamaktadır. Ancak sadece bilimsel verilerle açıklayamayacağımız arzularımızın temelinde Allah olduğunu kabul edersek ancak bu şekilde arzularımızın objesini ve nedenini öğrenebiliriz. Birçok kişinin gözden kaçırdığı bu nokta kuranda birçok yerde fıtrattaki deliller olarak geçmektedir...

Deneme, İslam Genel

Yargıç Değil Davetçiyiz 2

Allah'a davette temel esaslardan biride sevgidir. Sevgi davetçi ile muhatabının arasındaki temel köprüdür. Davetçi muhatabına sevgisini kazandırdıktan sonra onu İslam'a kazandırmış demektir. Bu temel köprü ne kadar sağlam ve temiz olursa sonuç o kadar mükemmel olur. Ama temelde sıkıntı varsa zaten o köprü yıkılmaya yok olmaya mahkumdur. 

 Davetçinin sevgisi iki ana esan uzere olması gerekiyor;

 1-)İhlas; Sevgi Allah rızası için olmak zorundadır. İhlasdan yoksun bu amelin sonu hüsrandır. Niyet Allah rızası için olmadığından zaten bu amel boşa gitmiştir. İhlassız sevgi içi boş balon gibidir belki şişik görünebilir ama içi boş ve heran patlamaya hazırdır.

2-) Sevgide aşırılık ; Davetde sevgi itidalli ve Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde ol...

İslam Genel

Yargıç Değil Davetçiyiz 1

Sorun ; Meyhaneler,Genel Evler vs. 

Çözüm ; Yıkmak değil Bina etmek (Kalplere İmanın binası ) 

 Toplumda böyle yerleri yakıp yıkmakla bu sorun ortadan kaldırılamaz.  Tekfir ederek,ötekileştirerek değilde yardıma muhtaç müslüman kardeşimizlerimize irşad ederek sorun ortadan kaldırılabilir. 

Günah fesadının kaynağının binalarda şişelerde olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Nitekim kaynak bilinçtir kalptir. 

 Resulullah şöyle buyurmuştur ; Bedende bir et parçası vardır o sağlam ( saf-temiz-hastalıksız) olursa bütün vucut sağlam olur eğer o bozuk ( imandan yoksun-hastalıklı ) olursa bütün vucut bozuk olur dikkat edin o kalptir.  

Kalbin değişmesi özü olan imana dönmesiyle, toplumda fesat kalkar ve toplum özüne döner...

Deneme, İslam Genel, tefsir

Zafer ve Fetih

 Başlıktanda anlaşılacağı üzere değineceğim nokta Nasr Suresi'ndeki Zafer ve Fetih kavramları olacaktır. Zaferler aynı zamanda fetihi ifade edermi? yoksa fetihsiz bir zafer işgalden mi ibaret? 

Allah; Kur'an-ı Hakim'de şöyle buyuruyor;  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "Allah'ın zaferi ve fethi geldiği zaman" bu ayet nuzul sebebi hakkında kimi alimler Huneyn savaşı için kimi alimlerimiz Mekke'nin fethi oluğunu ifade etmişlerdir.Daha da kabule şayan olan Mekke'nin Fethi olarak alırsak doğru bir şekilde ele almış oluruz sanırım. Bu ayette Allah Peygamberimize iki lutüfta bulunuyor ki bunlar da zafer ve fetih bu iki lutfun daha iyi anlaşılması için bir sonraki ayet bizim için çok daha açıklayıcı olacaktır وَرَأَي...

Deneme, İslam Genel

Sosyal Medya Egosu

  Bu yazıyı bazı kardeşlerin düştüğü hatanın farkına varması aslında düştüğü bu hatanın hesabının ağır olduğunun bilincine varması ümidiyle yazıyorum.

  Bildiğimiz üzere artık sosyal medya müslümanların bir parçası haline geldi. Elbetteki kullanılması gerekli ve faydalanılmalı ama Allah’ın verdiği bu nimet doğru kullanılmalı nitekim Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor.”Allah´a ve Resûlü´ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.” ( Hadid/7) Sosyal medyada yine Allah’ın bizim tasarrufumuza sunduğu bir nimet, Allah rızası için olmaz ise, büyük mükafat olan cennet olmayacak...

İslam Genel

Peygamberin örnekliğinde davetçinin yolu

Bir davetçinin Allah Resulünden hareketle sahip olması gereken özellikler ve davetinin yöntem ve merhaleleri nelerdir diye sorunca akla ilk gelen İhlas,Doğru bir anlayış,Fedakarlık,Amel,Cehd,Sebat,Kardeşlik… gibi erdemlerdir.Allah Resulünün hayatı ise zaten bu tür örneklerle doludur.Bu örnekleri ele alırken onun nebevi hareket metodunu da hatırlatmadan geçmek olmaz.Konuyla ilgili pek kıymetli alimlerimiz ciltlerce eserler yazmıştır.Bizimkisi alıntılamaktan öteye geçmese de hatırlatmak gayesiyle önemli gördüğümüz noktalara değinelim.

Davet yolu ve Davet ahlakı birbirini tamamlar. Allah Resulünün hayatında Ahlaki erdemleri en üst düzeyde müşahade ettiğimiz gibi kendisine verilen ‘hikmet’ sayesinde Davet yolununda en uygun stratejik adımlarla çizildiğini görmekteyiz...

Deneme, İslam Genel

Charley Müslüman Olmak İstiyor

Abd'li Charley biz Müslümanlara şöyle bir soru yöneltiyor; 

"Ben bir ateistim ve Müslüman olmak istiyorum bana İslam'ı tam,kamil bir şekilde tanıtabilirmisiniz?"

Bizim cevabımız ne olmalı aceba? Bizler, Charley'e İslam'ı nasıl tanıtacaz? İslam'ın nasıl bir din olduğunu şartlarının neler olduğunu kamil şekilde nasıl anlatabiliriz? 

Charley'e cevabımız; "Biz cahilleri gördüğümüzde selam verir geçeriz" mi olmalı? Yoksa "Kardeşim önce yıkan sen kafir olduğun için pissin,sonra sünnet ol,girmeden öncede iyi düşün çıkarsan kellen gider" mi olmalı ? Hade bu kadar sert olmadan anlatalım cevabımız şumu olmalı? "Bak bizim dinimiz insanları rahmeti içine alır.Dünya'da ve Ahiret'de saadete ulaştırır ve insana huzur verir.Mesela Namaz kılarken çok mutlu olursun...