Islah Önderleri, İslam Genel, İslamcılık

Cemaatleşmek(Tarikatleşmek-Vakıf,dernek kültürü) Rahmettir!

Cemaatlere vurmanın 'moda' olduğu zamanımıza bir çağrıdır bu.. 

Ey İnsanlar! Allah Resulünün ifadesiyle 'Cemaatleşmek Rahmettir!'

Siz ona Tarikat deyin, dernek deyin, vakıf deyin. ne derseniz deyin,  bu ümmet için bu tarz çabalar rahmettir, berekettir.

Tıpkı Allah'ın Kısas'ı bizim için Rahmet olark nitelendirmesi gibi Allah Resulü de Cemaatleşmeyi Rahmet olarak nitelemiştir. 

Nasıl ki IŞİD gibi kurmaca terör örgütler ile İslamın 'Cihad' emri istismar ediliyor ve kimse Cihada karşıyız demiyorsa..
Aynı şekilde de Fetö gibi örgütler tarafından da 'Cemaatleşmek' emri istismar ediliyorsa tıpkı Cihada karşı çıkmadığımız gibi Cemaatleşmeye de karşı çıkamayız...

Islah Önderleri

Pratikle yoğrulmuş bir hayat: Hasan el-Benna

Medine islam devleti(Ms.632)     kurulduktan sonra geçen zamanlar içerisinde Müslümanlar hiç bir zaman devletsiz(halifesiz) kalmamışlardır. Zamanla Emevi, Abbassi, Endülüs Emevileri, memlük, Osmanlı gibi halifeliği olan müslüman devletler olmuştur. Bazen zalim,bazen diktatörlüğü aratmayacak şekilde yöneticiler olsa da sonuç olarak müslümanlar halifesiz kalmamıştır. Ancak 1924 te Mustafa Kemalin kurduğu Kemalist rejim ile bir ilk yaşanıyordu. Halifelik kaldırılmış ve ilk defa müslümanlar tam olarak başsız kalıyor , kaçınılmaz bir parçalanmaya doğru gidiyorlardı. Müslümanların bu kaos durumunda Mısır'da  toplanan yerel bir alim  heyeti bile artık halifeliğin tekrardan oluşmasını imkansız görerek ümitsizlik içerisinde dağılıyordu...