Blog Archives

İlimden Allah’a

Türkiye toplumunda özellikle genç  kesimde giderek Kur-an’dan uzaklaşma  gerçekleşiyor. Bu uzaklaşmadan dolayı Kur-an’ın öneminin farkına varılamıyor, cehaletle beraber ön yargılı bir şekilde ve sağdan soldan özellikle sosyal medyadan dolayı akıllarda şüpheye soru işaretlerine,samimi olmayan tartışma amacı güden  ön yargılı sorgulamaya sürüklüyor.Bu ön yargılı sorgulama genç kesimi ciddiyetsizlik,cehalet,tembellik,gaflet gibi bazı  özelliklere  sürüklüyor.Bu özellikler dinin getirdiği bazı emir ve yasakların farkına varmama ve kaçmak için son çareyi deizm, ateizm gibi ideolojilerde buluyor  bu ideolojiler ise gençleri etkiliyor bunalım ve çıkmaza sürüklüyor.

Çözüm olarak Kur-an’ın farkına varma gençlerimizi Kur-an’la tanış...

Read More

Suriye’de HAK kim? BATIL kim?

  Müslümanlar olarak maalesef bazen basiretimizi köreltebiliyoruz ve olaylar hakkında araştırma yapmadan sağdan soldan duyduklarımızla hareket edip basiretsizce düşüncelere kapılabiliyoruz. Özellikle Suriye konusunda net bir duruş yok maalesef birçok kardeşin kafasında "kim kimi vuruyor? herkes birbiriyle savaşıyor yada Esed dönemi şimdiki dönemden daha iyidi! vb." düşünce ve sorular var.İnşallah bu yazımdaki amaç Suriye üzerindeki şüphelerin giderilmesi ve müslüman olarak duruşumuzun net olması bilincine varılmasıdır.Kanayan yaramız Suriye'yi şu anabaşlıklar altında inceleyecez;

1-) Suriye'nin savaş öncesi siyasi durumu,

2-) Savaşın başlama sebebi,

3-) Suriye'de oluşan guruplar,

Suriye'nin savaş öncesi siyasi durumu

 Suriye'de olan Baas ...

Read More

Yargıç Değil Davetçiyiz 2

Allah'a davette temel esaslardan biride sevgidir. Sevgi davetçi ile muhatabının arasındaki temel köprüdür. Davetçi muhatabına sevgisini kazandırdıktan sonra onu İslam'a kazandırmış demektir. Bu temel köprü ne kadar sağlam ve temiz olursa sonuç o kadar mükemmel olur. Ama temelde sıkıntı varsa zaten o köprü yıkılmaya yok olmaya mahkumdur. 

 Davetçinin sevgisi iki ana esan uzere olması gerekiyor;

 1-)İhlas; Sevgi Allah rızası için olmak zorundadır. İhlasdan yoksun bu amelin sonu hüsrandır. Niyet Allah rızası için olmadığından zaten bu amel boşa gitmiştir. İhlassız sevgi içi boş balon gibidir belki şişik görünebilir ama içi boş ve heran patlamaya hazırdır.

2-) Sevgide aşırılık ; Davetde sevgi itidalli ve Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde ol...

Read More

Yargıç Değil Davetçiyiz 1

Sorun ; Meyhaneler,Genel Evler vs. 

Çözüm ; Yıkmak değil Bina etmek (Kalplere İmanın binası ) 

 Toplumda böyle yerleri yakıp yıkmakla bu sorun ortadan kaldırılamaz.  Tekfir ederek,ötekileştirerek değilde yardıma muhtaç müslüman kardeşimizlerimize irşad ederek sorun ortadan kaldırılabilir. 

Günah fesadının kaynağının binalarda şişelerde olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Nitekim kaynak bilinçtir kalptir. 

 Resulullah şöyle buyurmuştur ; Bedende bir et parçası vardır o sağlam ( saf-temiz-hastalıksız) olursa bütün vucut sağlam olur eğer o bozuk ( imandan yoksun-hastalıklı ) olursa bütün vucut bozuk olur dikkat edin o kalptir.  

Kalbin değişmesi özü olan imana dönmesiyle, toplumda fesat kalkar ve toplum özüne döner...

Read More

Zafer ve Fetih

 Başlıktanda anlaşılacağı üzere değineceğim nokta Nasr Suresi'ndeki Zafer ve Fetih kavramları olacaktır. Zaferler aynı zamanda fetihi ifade edermi? yoksa fetihsiz bir zafer işgalden mi ibaret? 

Allah; Kur'an-ı Hakim'de şöyle buyuruyor;  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "Allah'ın zaferi ve fethi geldiği zaman" bu ayet nuzul sebebi hakkında kimi alimler Huneyn savaşı için kimi alimlerimiz Mekke'nin fethi oluğunu ifade etmişlerdir.Daha da kabule şayan olan Mekke'nin Fethi olarak alırsak doğru bir şekilde ele almış oluruz sanırım. Bu ayette Allah Peygamberimize iki lutüfta bulunuyor ki bunlar da zafer ve fetih bu iki lutfun daha iyi anlaşılması için bir sonraki ayet bizim için çok daha açıklayıcı olacaktır وَرَأَي...

Read More

Sosyal Medya Egosu

  Bu yazıyı bazı kardeşlerin düştüğü hatanın farkına varması aslında düştüğü bu hatanın hesabının ağır olduğunun bilincine varması ümidiyle yazıyorum.

  Bildiğimiz üzere artık sosyal medya müslümanların bir parçası haline geldi. Elbetteki kullanılması gerekli ve faydalanılmalı ama Allah’ın verdiği bu nimet doğru kullanılmalı nitekim Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor.”Allah´a ve Resûlü´ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.” ( Hadid/7) Sosyal medyada yine Allah’ın bizim tasarrufumuza sunduğu bir nimet, Allah rızası için olmaz ise, büyük mükafat olan cennet olmayacak...

Read More

Asra yemin olsun ki…

 İmam Şafii(r.a);"Hiçbir sure indirilmemiş olsaydı.Asr Sure'i yeterli olurdu."buyurmuştur.Yine sahabeler toplandıklarında asr suresini okurlardı.

Bu sure "و" harfi ile başlıyor,bu harf arapçada yemini ifade eder. Tabi sadece "و" harfi değil yemini ifade eden başka harflerde var. Yemin bize iki şeyi ifade eder. Birincisi eğer Allah birşeye yemin ediyorsa o mutlaka çok önemli bizimle bağlantılı birşeydir. İkincisi ise eğer Allah birşeye yemin ediyorsa onu şahit tutuyor anlamına gelir.Başka bir ayette buyuruyor ya وشاهد ومشهود yani (şahit olana da şahitlik edene yemin olsun.) 

Ayetin devamında ise "العصر" kavramını kullanıyor. Bu kelimenin manası hakkında alimler bazı görüşler sunmaktadır...

Read More

Umuda Filizlenen Çiçek

  Baskıya dayalı bir yönetim zayıflığında özgürlüğe yeni bir yol açılır.

Orta Çağ'ın aklını ve direncini büyük ölçüde sözde Tanrı'ya bırakmıştı ve kılıç aracılığıyla şovelye ruhuyla tüm dünyaya egemen olmak istiyordu.Kilisenin dünyaya yayılma siyasetini gerekirse kılıçla yapma niyeti sonunda kendini yozlaştırırken kaçınılmaz bölünmelere de yol açmıştı.Mezhep çatışmaları kanlı Avrupa yüzyılını yaratmıştı.Hristiyanlığın dünyayı keskin biçimde bölen inanç dizgeleri olduğu Orta Çağ zamanları,aynı zamanda mezhepler arası dinler arası çatışmanın tarihi olmuştu bu baskıcı uygulama insanların bastırılmış duyguların açığa çıkmasına sebep olmuş özgürlüğün umudu daha bi yeşermisti.Avrupa'da güçlü bir aydınlanmaya yol açmış demokratikleşme kaçınılmaz olmuştu...

Read More

Charley Müslüman Olmak İstiyor

Abd'li Charley biz Müslümanlara şöyle bir soru yöneltiyor; 

"Ben bir ateistim ve Müslüman olmak istiyorum bana İslam'ı tam,kamil bir şekilde tanıtabilirmisiniz?"

Bizim cevabımız ne olmalı aceba? Bizler, Charley'e İslam'ı nasıl tanıtacaz? İslam'ın nasıl bir din olduğunu şartlarının neler olduğunu kamil şekilde nasıl anlatabiliriz? 

Charley'e cevabımız; "Biz cahilleri gördüğümüzde selam verir geçeriz" mi olmalı? Yoksa "Kardeşim önce yıkan sen kafir olduğun için pissin,sonra sünnet ol,girmeden öncede iyi düşün çıkarsan kellen gider" mi olmalı ? Hade bu kadar sert olmadan anlatalım cevabımız şumu olmalı? "Bak bizim dinimiz insanları rahmeti içine alır.Dünya'da ve Ahiret'de saadete ulaştırır ve insana huzur verir.Mesela Namaz kılarken çok mutlu olursun...

Read More

Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs

   Ortak davamız Kudüs'tür çünkü Kudüs'ün hali ümmetin halidir.Bugun Kudüs'de bir işgal varsa bu ümmetin işgal altında olduğunu gösterir.Bugun Kudüs'te yapılan zulüm aslında bütün ümmete yapılıyor.İsrail orada yaptığı zulümle bütün müslümanlara kafa tutmaktadır ve çok az sayıda İslam önderleri bu davaya sahip çıkıyor.Bu ender önderlerdin biride üstad YUSUF el-KARADAVİ'dir.Üstad bu kitapda kendi deyişiyle "gaflet içinde olanları uyarmak,uyuyanlaru uyandırmak,unutanlara hatırlatmak,korkanlara cesaret vermek,kararsız olanlara yol göstermek,hainleri ortaya çıkarmak; teslim olmayı reddeden,acizlikten sıyrılıp şerefli ve onurlu bir yaşam olan şehadeti tercih eden mücahidlere destek olmak" için yazılmıştır.

  İslam'da Kudüs'ün Yeri

  Kudüs İslam'da büy...

Read More