Deneme

Hızlı Yaşam Hızlı Tüketim!

“ insan, pek acelecidir. “ (İsrâ/11)
Zamanın bereketsizliği ve hızı gün geçtikçe bizi biraz daha sürüklüyor derin karmaşalara. Zulüm,
kaos, …’sizlikler vs… Boğulmamız an meselesi nerdeyse.
“Her şey çok hızlı, o yüzden hiçbir şey kökleşemiyor. Yer tutmak çok zor.” diyor yazar. Yer
tutamıyoruz. Kiracı olarak yaşıyoruz hayatı. Yok bir gönül evimiz… Köksüz büyüyen duygularımız ise
solup gidiyor bir bir… Yüreklerimiz çıplak, fâhiş duygulara gebe… Hüküm sürüyor gamsızlığımızın
gamı. Görmüyoruz, görmek istemiyoruz hakikati… Böylelikle yalnızca hedefine varmaya çalışan birer
yarış atına dönüşüyoruz; ruhsuz, hissiz, hırçın, HIZLI..! Önemli olan sadece hedefe varmak! Ardına
bakmadan, sağındaki ve solundakileri ezip ...