Islah Önderleri, İslam Genel, İslamcılık

Cemaatleşmek(Tarikatleşmek-Vakıf,dernek kültürü) Rahmettir!

Cemaatlere vurmanın 'moda' olduğu zamanımıza bir çağrıdır bu.. 

Ey İnsanlar! Allah Resulünün ifadesiyle 'Cemaatleşmek Rahmettir!'

Siz ona Tarikat deyin, dernek deyin, vakıf deyin. ne derseniz deyin,  bu ümmet için bu tarz çabalar rahmettir, berekettir.

Tıpkı Allah'ın Kısas'ı bizim için Rahmet olark nitelendirmesi gibi Allah Resulü de Cemaatleşmeyi Rahmet olarak nitelemiştir. 

Nasıl ki IŞİD gibi kurmaca terör örgütler ile İslamın 'Cihad' emri istismar ediliyor ve kimse Cihada karşıyız demiyorsa..
Aynı şekilde de Fetö gibi örgütler tarafından da 'Cemaatleşmek' emri istismar ediliyorsa tıpkı Cihada karşı çıkmadığımız gibi Cemaatleşmeye de karşı çıkamayız...

KitapHane

İvan İlich’in Okulsuz Toplum kitabı üzerine

İvan İlich bu kitabında değerlerin kurumsallaşmasına ve maddi olmayan ihtiyaçların meta haline dönüştürülmesine sebep olması dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşam için tıbbi tedavi, daha güvenli bir yaşam için polis ve asker teşkilatına,daha eğitimli bir toplum için ise okullaşmaya ihtiyaç olduğu düşüncesine tepki göstermektedir.  Küresel yozlaşma ve modernleşmiş mutsuzluk dediği duruma sebep olan  kurumların “insanoğlu için kendini mühürleyen bir tabut” haline geldiğini belirtir. 

Ancak kitabında bu kurumlar arasından en etkili ve dönüştürücü niteliğe sahip olması hasebiyle okullaşmayı ele almaktadır...

İslamcılık, KitapHane

Seyyid Kutup radikal İslamcı(!) şiddet, terör ve tekfirciliğin fikir babası mıdır?

Yazı vesilesiyle Suriye Müslüman Kardeşler'inin önde gelen yönetici,teorisyen ve alimlerinden Münir Muhammed Gadban'ın Pınar yayınlarından çıkan Müslüman Kardeşler,Seyyid Kutup ve Gelecek kitabını da tanıtmış olacağız. Başlıkta belirttiğimiz konu bir makale ile halledilebilecek bir mevzu olmadığı gibi bahsi geçen kitaptan çarpıcı bir kaç örnek vermekle okuyucuyu kitaba yönlendirmek ise temel amacımızdır.

Seyyid KutupTürkiye'de özellikle milli din müdavimleri,sekülerler v.d. gruplar tarafından çok saldırıya uğramakta. Kendisi tekfirciliğin,radikal islamcılığın,islamcı,cihatçı şiddet ve terörün kaynağı olarak gösterilmekte. Yoldaki İşaretler kitabı başta olmak üzere eserlerindeki sert üslup bu yanlış bakışın oluşmasında önemli bir sebep...

İslamcılık

Ebu Hanzala’nın Oy kullanmak şirktir düşüncesindeki komik tezat!

Ebu Hanzala, sağlam hitabeti ile sosyal medyada revaç bulan selefi bir hoca. Bir dönem IŞİD'in Türkiye temsilcisi gibi çalışırdı. Ancak demişler ya tekfirciliğin sonu en sonunda aynaya bakıp kendini tekfir etmektir, tıpkı bir bumerang gibi bu hastalık sahibinide vuruyor. Tabi sonra kendisi IŞİD'den tekfiri yedi.Bu defalarca tecrübe edilen bir gerçektir. Bu yüzden tekfirci grupların hep içsel parçalanmaya uğradıklarını görürsünüz. 

Ebu Hanzala'yı tanımayan bilmeyen gençlerimiz maalesef youtube üzerindeki videolarına çok itibar ediyorlar. Heleki oy kullanmak konusundaki görüşünün çok kişiyi etkilediğini bizzat görmüşümdür. 

Oy kullanmanın şirk olduğunu savunan Ebu Hanzala,oy kullanmanın tağuti sistemi onaylamak, mecliste yapılan beşeri kanunları onaylamak a...

KitapHane

Hani Tanrı Ölmüştü? -Lee Strobel

Yaratıcının varlığı etrafinda Teizm-Deizm-Ateizm üçgeninde dönen tartışmalara dair okuduğum ve tavsiye edebileceğim en bütüncül , meseleleri en derli toplu şekilde ele alan eser. Kitap 11 bölümden oluşuyor. İlk 10 bölümde kendi alanında uzman ünlü bilim adamları ile yapılan söyleşiler yer alıyor. Söyleşilere dair en altta Kitapyurdu sitesinden aldığım özet kısmına bakarak fikir edinebilirsiniz. Ben kitaptan en beğendiğim bölümlerden bir kısmını alıntılayarak yazımı kısa keseyim.
Şuur ve Evrim tartışmalarında Ruh ve Şuur'un görülememesi,dolayısıyla kavramsallaştırılamaması konusuna şuur felsefesi uzmanı kimyager ve felsefeci J.P.Moreland'ın verdiği güzel ve düşündürücü bir örnek:
"Kızım beşinci sınıftayken evde ailecek dua ettiğimizi hat...

Muhtelif

Dünün çeçen mücahidi bugünün şebbihası: M.Seyfullah Kılıç

Ben lisedeyken Çeçenistan direnişi hala aktifliğini koruyordu.Kafkasya bugünkü gibi karışık olmasada Türkiyede Çeçen mücahitler adına farklı sesler çıkıyordu.Kimin mücahitlere,mültecilere veya kendi çıkarına çalıştığı noktasında bir karışıklık vardı.Bende Çeçen cihadını yakından takip etmeye çalışıyor ve çeşitli çalışmalara katılıyordum.

Fotoğraftaki Mustafa Seyfullah Kılıç adlı şahıs o dönem kurduğu bir dernekle Çeçen mücahitlere yardım götürdüğünü söyleyip kendisini temsilci diye tanıtıyordu.Sonrasında Çeçen direnişçilere bağlı çeşitli sitelerden Kılıç'ın sahtekar olduğu kendileriyle bir alakasının olmadığı duyuruları yapılmıştı...

İslamcılık

İslami Uyanışa Anadolu İrfanıyla katkı sunmuş bir Mürşid: Mehmet Zahid Kotku

Türkiye'deki İslami uyanış sürecine Anadolu İrfanıyla nefes vermiş bir Mürşid.
Mehmet Zahit Kotku,

Klasik bir tarikat şeyhi, Fakat onu diğerlerinden ayıran bir yönü var,
Modernizme karşı takındığı tavır.

Mehmet Zahit Kotku Müslümanların çöküş dönemine şahitlik etmiş, bu dönemde ümmet tarumar edilirken müslümanlar yenilgi psikolojisiyle Batı'dan gelen her şeye mesafeli yaklaşmış ve muhafazakar bir tavır takınmışlar. Gerek Batılı yaşam tarzının teknolojik unsurlarına(radyo,tv,sinema..v.d.) gerek Batının fikri müktesebatına(siyasi,iktisadi..) mesafeli yaklaşmışlar.

Bugün dahi İslamcıların kendi içlerinde Demokrasi,particilik,turizm, kadın, sinema gibi konularda tartışmalarının devam etmesi, bu tavrı belirlemede kararsız ve belirsiz k...

İslamcılık

El-Kaide’nin İhvan-ı Müslimin’e “Tavuk” ithamı!

Başlık absürd gelebilir, ama evet ortada bir "tavuk" ithamı var.

Halbuki islami olma idiasındaki bir hareketin ihtilaf adabının Nahl 25. ayetindeki gibi "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır." prensibi doğrultusunda olması gerekirdi. Hele de burada sözkonusu, kurulduğu günden beri İslami mücadele yolunda binlerce şehit vermiş,binlerce üyesi zindanlarda işkencelere uğramış ve hala zindanlarda bulunan,içerisinden yetiştirdiği yüzlerce alim,aydın ve davetçiyle ümmete büyük hizmetlerde bulunmuş İhvan-ı Müslimin hareketi ise söylenilecek sözü iki kere düşünmek gerekirdi. Ancak kendisi dışındaki düşüncelere karşı tavrı dışlayıcı ve ötekileştirici bir çerçevede gelişen Küresel cihad ekolü/El-Kaide'nin bu yüzünü birkez daha görmüş oluyoruz bu trajikomik vesileyle...

SiyasetName

Kemalist Diktatörlüğü görebilmek

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kemalist-Sol zevat hükümetin OHAL ile elde ettiği yetkiler ile diktatoryal bir yapı kurulmaya çalışıldığının propagandasına giriştiler. Önceden de bu türden eleştiriler olsada daha çok Kürt Kemalizmi(HDPKK) tarafından dillediriliyordu. Bu sebeple OHAL'in uzatılmasına dahi karşı çıkan muhalefetin asıl acısı ise hükümeti durduracak tek güç olarak tahayyül ettikleri Ordunun tabiri caizse halkın önünde hükümetin lehine olacak şekilde tamamen diz çökmesinin verdiği öfke idi. Eskiden darbe çığırtkanlığı yapar, darbe günlerinden özlemle bahsederlerdi. Ancak bu defa sadece sandığa değil tarihe de gömülme tehlikesiyle karşı karşıyalar...

İslam Genel

Peygamberin örnekliğinde davetçinin yolu

Bir davetçinin Allah Resulünden hareketle sahip olması gereken özellikler ve davetinin yöntem ve merhaleleri nelerdir diye sorunca akla ilk gelen İhlas,Doğru bir anlayış,Fedakarlık,Amel,Cehd,Sebat,Kardeşlik… gibi erdemlerdir.Allah Resulünün hayatı ise zaten bu tür örneklerle doludur.Bu örnekleri ele alırken onun nebevi hareket metodunu da hatırlatmadan geçmek olmaz.Konuyla ilgili pek kıymetli alimlerimiz ciltlerce eserler yazmıştır.Bizimkisi alıntılamaktan öteye geçmese de hatırlatmak gayesiyle önemli gördüğümüz noktalara değinelim.

Davet yolu ve Davet ahlakı birbirini tamamlar. Allah Resulünün hayatında Ahlaki erdemleri en üst düzeyde müşahade ettiğimiz gibi kendisine verilen ‘hikmet’ sayesinde Davet yolununda en uygun stratejik adımlarla çizildiğini görmekteyiz...