Deneme

Hızlı Yaşam Hızlı Tüketim!

“ insan, pek acelecidir. “ (İsrâ/11)
Zamanın bereketsizliği ve hızı gün geçtikçe bizi biraz daha sürüklüyor derin karmaşalara. Zulüm,
kaos, …’sizlikler vs… Boğulmamız an meselesi nerdeyse.
“Her şey çok hızlı, o yüzden hiçbir şey kökleşemiyor. Yer tutmak çok zor.” diyor yazar. Yer
tutamıyoruz. Kiracı olarak yaşıyoruz hayatı. Yok bir gönül evimiz… Köksüz büyüyen duygularımız ise
solup gidiyor bir bir… Yüreklerimiz çıplak, fâhiş duygulara gebe… Hüküm sürüyor gamsızlığımızın
gamı. Görmüyoruz, görmek istemiyoruz hakikati… Böylelikle yalnızca hedefine varmaya çalışan birer
yarış atına dönüşüyoruz; ruhsuz, hissiz, hırçın, HIZLI..! Önemli olan sadece hedefe varmak! Ardına
bakmadan, sağındaki ve solundakileri ezip ...

Muhtelif

Vicdan Konvoyu

“biz batan güne sahip çıktığımızda
ay, Bitlis’te sarı tütün
ya da bir akarsu imgesi
gibi yiğit ve bütün
bir ağıttı
kadınlarımızda
onlar hüznü bir çeyiz
çileyi ince bir nergis
ve gülerken bir dağ silsilesi
taşırlar
ve birer acıdan ibarettiler
kayıtlarımızda “

Ve birer acıdan ibarettiler kayıtlarımızda

Bugün 8 Mart; insanlığın öğretmeninin acı hayatına teselliler yazılan acı gün.

Bugün özgürlük, eşitlik, adalet derken can veren kadınların anısıyla zulmü haykırdığımız gün.

Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa Müslüman kadınların Ben buradayım diyebildikleri tarih…

6.736 ;

Bizi uykumuzdan uyandıracak güç.

Ümmetin kadınlarının kimlik bunalımına çare

Kabuğuna çekilip yüzlerce tartışmaya ...