Fıtratın Delilleri

İslam Genel

İnsanda var olan arzu ve istekler sayılmayacak kadar çoktur. Hele ki milyarlarca insanı düşündüğümüzde bu devasa bir sayıya ulaşır. Ama tüm insanların ortak arzuları var mıdır? Burada en temel tüm normal diyebileceğimiz insanlarda var olan isteklerle Allah’ı ilişkilendirmeye çalışacağız. Başlangıçta tüm insanlarda var olan bazı temel arzuları uzun bir liste halinde yazabiliriz(yemek , içmek ,sevmek ,cinsellik…..) . bunlara baktığımızda hepsinin temelinde bir obje vardır. Bu obje de onun sebebini açıklamaktadır. Ancak sadece bilimsel verilerle açıklayamayacağımız arzularımızın temelinde Allah olduğunu kabul edersek ancak bu şekilde arzularımızın objesini ve nedenini öğrenebiliriz. Birçok kişinin gözden kaçırdığı bu nokta kuranda birçok yerde fıtrattaki deliller olarak geçmektedir. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler(rum 30) Ayette açıkça Allah’ın insanı belli bir fıtratla(arzu-istek) yarattığı söyleniyor. Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi?(fussilet 53) Bu ayette ise Allah kendi varlığının delillerini insanların nefislerinde var olanlarla onlara göstereceğini söylüyor. Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah’ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?(zariyat 21-22) Bu ayette de insanın kendi içinde ,fıtratında, duygularında Allah’ın varlığını gösteren delillerin olması da arzularımızın bizi Allah’a ulaştıran başka bir boyutudur. Şimdi ise hiç kimsenin inkar edemeyeceği kadar açık olacak birkaç tane fıtrat delilini ele alalım:

1. Yaşama arzusu Normal sağlıklı her insanın yaşama arzusunun olduğu bir gerçektir. Hatta sadece yaşama değil, uzun yaşama isteği insanlarda var olan bir gerçek. Örneğin yaşlı insanlar hep gençliklerini anlatır hatta ölümle burun buruna gediklerinde bile daha çok yaşayacaklarmış gibi planlar yapmak isterler. Gençler ise zaten ölmeyecekmiş gibi davranırlar. Simyacılardan günümüze insanlar hep çok yaşamak için bazı çabalar içinde olmuşlardır. Bunun için gençlik kapılarını inşa eden krallardan simyacılara kadar. Aslında bunun temelinde insanın yaşama arzusu veya çok yaşama arzusu vardır. Peki bunu tam olarak dünyada karşılayabilir miyiz??? Hayır!!! Çünkü dünya yaşamı buna yetecek kadar uzun değil. Ama tüm insanlarda var olan bu arzu bunun olabileceğinin kanıtıdır. Mesela susamak suyun olduğunun, acıkmak yemeğin olduğunun kanıtıdır. Yani tüm insanlarda olan bir arzu onun olabileceğinin kanıtıdır. İşte uzun ya da sonsuz yaşamın olmasının tek cevabı ancak ahiretin varlığıyla mümkündür. Ahiretin olmasının şartı ise Allah’ın olmasıdır. Çünkü ahiret inancı ancak Allah’ın varlığıyla mümkün olur.

2. Korkuların giderilmesi Tüm insanlarda korku var olan bir duygudur. Bu korku sadece bir yılan , aslan gibi canlılardan duyulan korku değil bir acziyet korkusudur. İnsan evreni incelediğinde tüm evrenin belli kanunlarla çalıştığını gördüğünde büyüklüğüne baktığında onların içerisine kendi küçük ve acziyetini görünce bu acziyetten kaynaklanan bir korkuya kapılır. Korkunu normal tezahürü olarak da korktuğu şeyden daha büyük bir şeye sığınmak ister. İşte böyle bir durumda sığınabileceği tek varlık Allah’tır. Tüm insanların içine bir korku ve korkudan emin olmayı isteme arzusunun olması ve bundan emin olmak için çok daha büyük ve güçlü bir şeye sığınmak istemesi yukardaki ayette geçtiği gibi Allah’ın bizim içimize koyduğu fıtrat delillerindendir. Ayrıca ateistlerin iddia ettiği korktukları için Allah’ı icat etmek değil korkunun giderilmesi için tek seçenek Allah’tır.

Bir cevap yazın