İslam Genel

Yargıç Değil Davetçiyiz 1

Sorun ; Meyhaneler,Genel Evler vs. 

Çözüm ; Yıkmak değil Bina etmek (Kalplere İmanın binası ) 

 Toplumda böyle yerleri yakıp yıkmakla bu sorun ortadan kaldırılamaz.  Tekfir ederek,ötekileştirerek değilde yardıma muhtaç müslüman kardeşimizlerimize irşad ederek sorun ortadan kaldırılabilir. 

Günah fesadının kaynağının binalarda şişelerde olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Nitekim kaynak bilinçtir kalptir. 

 Resulullah şöyle buyurmuştur ; Bedende bir et parçası vardır o sağlam ( saf-temiz-hastalıksız) olursa bütün vucut sağlam olur eğer o bozuk ( imandan yoksun-hastalıklı ) olursa bütün vucut bozuk olur dikkat edin o kalptir.  

Kalbin değişmesi özü olan imana dönmesiyle, toplumda fesat kalkar ve toplum özüne döner. Buda ancak DAVET-İRŞAD ile olmak zorundadır. 

Peki bu DAVET nasıl olmalı ; 

Allah şöyle buyurdu ; (Nahl 125):  Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde tartış! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.

Davet bu ayette üç aşamayla belirtildi 

1-) Hikmet ; Hikmetle davet etmek demek herkese ihtiyacı olacağı şekilde davet etmek demek mesela namaz kılmayan birine namaz kılması gerektiği yönünde davet edilebilir. Örnekleri siz arttırabilirsiniz. 

2-) Güzel Öğüt ; İslama davette bu çok önemli meyhaneye giden bir adamı ötekileştirerek yada bu meyhanenizi yıkacaz sizler boşbeleş insanlarsınız. Sen Allah'ın içkiyi haram kıldığı ayeti yaşantınla inkar ettin sen kafirsin! Sen münafıksın! Diyerek sanki kendimiz çok mükemmelmişiz gibi karşıdaki kişiyi ötekileştirip hakaret edip güzel bir dille ona kardeşi olduğunu hissettiremezsek o zaman vallahi siz o meyhaneyi yıksanızda birahanelerin kökünü kurutsanızda onu o içkiden ayıramazsınız bu yöntem toplumda münafıklığı ve asiliği arttırmaktan başka bir işe yaramaz ve dünya genelinde İslam diktatörlük olarak algılanır. Atalarımız çok güzel söylemiş tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır hiçbirimiz firavun kadar zalim ve Hz.Musa kadar imanlı değiliz ama Hz.Musa tatlı dille gitmişti firavuna…

3-)Güzel Tartışma ; Buda çok önemli noktaki İslam'a davette tartışma kavgaya giderse kaybeden hertürlü davetçidir. Karşıdaki şahıs bizi anlayamayabilir. Fikrimiz ve zikrimiz aynı olmayabilir. Bunu anlayışla karşılayıp tartışmada aşırıya gitmeden davet yapılmalıdır. 

Bir cevap yazın

Comment
Name*
Mail*
Website*