Tasavvuf Dersleri

Şükür

Şükür lügatte iyiliği itiraf etmek anlamına gelir. Nankörlük anlamında şükrün zıddıdır. Istılahta ilahi nimetin tezahürlerinin fark edilmesi,nimetin Allah’tan geldiğinin bilinmesidir. Ancak şükre dair yapılan tüm tarifler şükrün bütün anlamlarını içine almamaktadır. Şükür ilim, hal ve amelden oluşmaktadır. İlim nimetin nimet olduğunu bilmektir. Hal, O’nun verdiği nimete sevinmektir. Amel ise nimet verenin istediği ve sevdiği şeyi yapmaktır. Bu üç açıdan şükrü ele alırsak onu tam olarak anlamışız demektir. Şimdi kısaca tarifimize geçelim.

İlk esas, ilimdir. Bundan kasıt, nimeti ve onun kişinin kendisi hakkında bir nimet olduğunu; nimet vereni ve nimet vermesini sağlayan sıfatlarını; nimet kendisine O’nun tarafından verildiğini bilmektir...

Şiir

Güvercin Katliamı

 

 

 

İzbe evler
Örtmeye yetmiyor 
Gizindeki sevmeyi
Bodur ağaçlar
Tutmaya yetmiyor toprağı
Bu kavganın neresinde barınır?
Bugüne yetişemeyen hürriyet
Ardına okyanus doksek geri gelmeyecek
O yüce eylem 
Bir saklı giz
Bir adam
Geçirdi boynuna vicdanını
Boynunda ilmek hürriyet
Bunlar ölmekten öte birer lakırdı
Dilde eylem 
Bir saklı giz
Güvercin Katliamı
Hapsedince aklı
Bize bir yürek kaldı
Kalpte mayalanmış, vicdanla yoğrulmuş
Aklın kalıbına sığmamış katliamı
Sıkıştırdığımız koca dünyadır,
Bir yüce eylemdir haykırış
Evet…
Kalplerinizi boyunlarınıza ilmek diye geçirdiğiniz günden beri 
Biz susarak mayalandık
Bu son haykırış 
Ve tüm bunlar düpedüz
Güvercin Katliamı