Deneme

Asra yemin olsun ki…

 İmam Şafii(r.a);"Hiçbir sure indirilmemiş olsaydı.Asr Sure'i yeterli olurdu."buyurmuştur.Yine sahabeler toplandıklarında asr suresini okurlardı.

Bu sure "و" harfi ile başlıyor,bu harf arapçada yemini ifade eder. Tabi sadece "و" harfi değil yemini ifade eden başka harflerde var. Yemin bize iki şeyi ifade eder. Birincisi eğer Allah birşeye yemin ediyorsa o mutlaka çok önemli bizimle bağlantılı birşeydir. İkincisi ise eğer Allah birşeye yemin ediyorsa onu şahit tutuyor anlamına gelir.Başka bir ayette buyuruyor ya وشاهد ومشهود yani (şahit olana da şahitlik edene yemin olsun.) 

Ayetin devamında ise "العصر" kavramını kullanıyor. Bu kelimenin manası hakkında alimler bazı görüşler sunmaktadır...