İslam Genel

Peygamberin örnekliğinde davetçinin yolu

Bir davetçinin Allah Resulünden hareketle sahip olması gereken özellikler ve davetinin yöntem ve merhaleleri nelerdir diye sorunca akla ilk gelen İhlas,Doğru bir anlayış,Fedakarlık,Amel,Cehd,Sebat,Kardeşlik… gibi erdemlerdir.Allah Resulünün hayatı ise zaten bu tür örneklerle doludur.Bu örnekleri ele alırken onun nebevi hareket metodunu da hatırlatmadan geçmek olmaz.Konuyla ilgili pek kıymetli alimlerimiz ciltlerce eserler yazmıştır.Bizimkisi alıntılamaktan öteye geçmese de hatırlatmak gayesiyle önemli gördüğümüz noktalara değinelim.

Davet yolu ve Davet ahlakı birbirini tamamlar. Allah Resulünün hayatında Ahlaki erdemleri en üst düzeyde müşahade ettiğimiz gibi kendisine verilen ‘hikmet’ sayesinde Davet yolununda en uygun stratejik adımlarla çizildiğini görmekteyiz...

Deneme

Habil Kıyıya Vurdu

Adı kardeşlik, ömrü Habil ile Kabil'e dayanır. Ordan Musa ile Harun'a oradan Ashab-ı Kehf'e oradan da Sevr' uzanır.
Sevr deki iki dosta dayanır. Sevr'den Medine'ye ensar ile muhacire dayanır.
Allah ömrünü uzatsın altı yüzyıl Osmanlı adını alır. Adı Kürt olur, Türk olur, Ermeni olur. 
Dedim ya efendiler! Özünde kardeşliğe dayanır.
Zaman geçer hastalanır bitap düşer. Kalpten düşer de kıyıya vurur. Adı Aylan olur. Mazlumdur, kimsesizdir, çaresizdir. Bilir misin? en çok da kardeşsizdir. en çok da tükenmiştir…
Bilmem hangi asrın kaçıncı günündeyiz. Kaçıncı çocuğu verdik toprağın bağrına! Kaç anne gömüldü çocuklarının sevdasına! kaç baba gözyaşını döktü gönlüne!
İnsandan akıldan , nurdan hasıl olmuştu kardeşlik. Ağır geldi suya vurdu kıyıya...