Deneme, Muhtelif, SiyasetName

Umuda Filizlenen Çiçek

  Baskıya dayalı bir yönetim zayıflığında özgürlüğe yeni bir yol açılır.

Orta Çağ'ın aklını ve direncini büyük ölçüde sözde Tanrı'ya bırakmıştı ve kılıç aracılığıyla şovelye ruhuyla tüm dünyaya egemen olmak istiyordu.Kilisenin dünyaya yayılma siyasetini gerekirse kılıçla yapma niyeti sonunda kendini yozlaştırırken kaçınılmaz bölünmelere de yol açmıştı.Mezhep çatışmaları kanlı Avrupa yüzyılını yaratmıştı.Hristiyanlığın dünyayı keskin biçimde bölen inanç dizgeleri olduğu Orta Çağ zamanları,aynı zamanda mezhepler arası dinler arası çatışmanın tarihi olmuştu bu baskıcı uygulama insanların bastırılmış duyguların açığa çıkmasına sebep olmuş özgürlüğün umudu daha bi yeşermisti.Avrupa'da güçlü bir aydınlanmaya yol açmış demokratikleşme kaçınılmaz olmuştu...