Deneme, İslam Genel

Charley Müslüman Olmak İstiyor

Abd'li Charley biz Müslümanlara şöyle bir soru yöneltiyor; 

"Ben bir ateistim ve Müslüman olmak istiyorum bana İslam'ı tam,kamil bir şekilde tanıtabilirmisiniz?"

Bizim cevabımız ne olmalı aceba? Bizler, Charley'e İslam'ı nasıl tanıtacaz? İslam'ın nasıl bir din olduğunu şartlarının neler olduğunu kamil şekilde nasıl anlatabiliriz? 

Charley'e cevabımız; "Biz cahilleri gördüğümüzde selam verir geçeriz" mi olmalı? Yoksa "Kardeşim önce yıkan sen kafir olduğun için pissin,sonra sünnet ol,girmeden öncede iyi düşün çıkarsan kellen gider" mi olmalı ? Hade bu kadar sert olmadan anlatalım cevabımız şumu olmalı? "Bak bizim dinimiz insanları rahmeti içine alır.Dünya'da ve Ahiret'de saadete ulaştırır ve insana huzur verir.Mesela Namaz kılarken çok mutlu olursun...

KitapHane

Modern Türkiye’nin Oluşumu – Feroz Ahmad

Feroz Ahmad, Hint kökenli bir Amerikan ve ünlü oryantalist Bernard Lewis’in yanında İttihat ve Terakki üzerine doktora tezi yapmış bir Türkiye tarihçisi. Yazar,Türkiye’nin Modernleşme sürecini dışarıdan bir gözle okuyabileceğiniz “Modern Türkiye’nin Oluşumu” adlı eserinde, İslama ve Müslüman toplumlara oryantalist ve tarihede Batıcı,Kemalist bir anlayışla yaklaşımının belirgin şekilde farkedilmesine rağmen, büyük ölçüde objektif kalmayı başarmış.Batıcı,Modern Türkiye’nin oluşumunda asker faktörüne özellikle vurgu yapan yazar,kitaba Türkiye askeri bir toplum mudur? Sorusuyla giriş yapar,ilk ciddi modernist çalışmaların asker kökenli İttihatçılar eliyle gerçekleştiğini vurgular...

SiyasetName

15 Temmuz darbesi bir Gladyo girişimidir, İşte Fethullahçı Gladyonun hikayesi..

15 Temmuz darbesi ve Fetö ilişkisi ekranlarda çokça konuşuluyor. Ancak ilginçtir konunun gladyo/derin devlet boyutu es geçiliyor. Sömürgecilik denemesi serisinde bu konuyu ele almayı planlıyordum.Ancak darbe girişimi bu konuyu ayrı bir başlıkta ayrı başlıkta ele almamı gerektirdi. Derin devletin kurulması Nato'ya bağlanarak geçmişi 1952'den başlatılır. İnşallah bir başka yazıda 1952 öncesi bu derin yapılanmaya zemin hazırlayan süreci ele almaya çalışacağım. Gladyo adlandırması İtalyayla özdeşleşsede derin devleti ifadelendirirken Gladyo kelimesinden yararlanacağım. 

Kuruluşundan bugüne Gladyo,Türkiye'de en temelde iki kanadın elinde idi...

Şiir

Yorgun Duygularım!

Dalgalanır düşlerim sina çölüne
Bir kuş uçar dağımdan süzülerek
Hatırlayamadığım bir duyu,özgürlük
Aldı ruhumu hislerimden geçerek

Yordu duygularımı rutubetli odalar
Habis bir ruh sindi tüm bedenime
kuşatıldım, bilmem ki kaç yerden
Hastalık eşlik etti ağır yenilgine

Ayağım prangalı, kanlar içinde 
Şuursuzum,anlamsızca adımlarım
Dört duvar içinde uzun bir yol
Yürüyorum ki acımasın artık canım

Deneme, İslam Genel

Baki olan Allah mı, devlet(saltanat) mı?

Resulullah öldükten sonra peş peşe gelen 4 raşid halife döneminde halk merkezli ve halk için devlet odaklı bir siyaset izlenmişti. Devlet halkın refahını ve İslamı amaç ediniyordu. Raşid halifeler öyle görmüşlerdi Resulullah’tan çünkü. Hz Ali döneminde başlayan karışıklık iki halife merkezli bir islam toplumu oluşmasına  zorlanmıştı. Hz Alinin şehadeti sonrası Muaviye oluşturmaya çalıştığı saltanat tarzı yönetim o dönem müslüman halkı rahatsız etmişti..Sahabeler buna itiraz etmiş ve bu konuda muaviye ile tartışmalardı. Saltanatı zor duruma düşen Muaviye ise Sahabeleri ölüm ile tehdit etmiş, saltanat için herşeyi göze alacağını bu şekilde göstermeye başlamıştı. Islam dünyasında yeni bir yönetim ilkesi şekil almaya başlıyordu...

KitapHane

Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs

   Ortak davamız Kudüs'tür çünkü Kudüs'ün hali ümmetin halidir.Bugun Kudüs'de bir işgal varsa bu ümmetin işgal altında olduğunu gösterir.Bugun Kudüs'te yapılan zulüm aslında bütün ümmete yapılıyor.İsrail orada yaptığı zulümle bütün müslümanlara kafa tutmaktadır ve çok az sayıda İslam önderleri bu davaya sahip çıkıyor.Bu ender önderlerdin biride üstad YUSUF el-KARADAVİ'dir.Üstad bu kitapda kendi deyişiyle "gaflet içinde olanları uyarmak,uyuyanlaru uyandırmak,unutanlara hatırlatmak,korkanlara cesaret vermek,kararsız olanlara yol göstermek,hainleri ortaya çıkarmak; teslim olmayı reddeden,acizlikten sıyrılıp şerefli ve onurlu bir yaşam olan şehadeti tercih eden mücahidlere destek olmak" için yazılmıştır.

  İslam'da Kudüs'ün Yeri

  Kudüs İslam'da büy...

İktibas

15 Temmuz: Türk solunun cenaze töreni

Onlar ki toprakta karınca, 

                                   suda balık, 
                                                havada kuş kadar 
                                                             çokturlar; 

…sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı 
               bir şafak vakti değişmiş olur, 
bir şafak vakti karanlığın kenarından 
                onlar ağır ellerini toprağa basıp 
                                        doğruldukları zaman.

Nazım Hikmet

Kuvâyi Milliye Destanı

İrili ufaklı bütün örgütleriyle Türk solu yıllar yılı, Nazım’ın girişteki şiirinde söz ettiği işçi sınıfının, ezilenlerin, halkın “ağır ellerini toprağa basıp doğrulacağı” bir devrime öncülük etme hayaliyle yaşadı...