İslam Genel

Toplumsal değişimde gençliğin rolü

  Tarih sayfalarını karıştırdığımızda gençlerin toplumun temel taşlarını oluşturduğunu görürüz. Nitekim cahiliye devrini kapatan ahlaklı,erdemli,müslüman bir toplum meydana getiren Rasulullah ve beraberindeki gençlerdi.Bir çağ açıp bir çağ kapatan yine Genç Fatihdi yani kastım odurki gençler toplumun hatta dünyanın düzenini değiştirecek bir güce bir potansiyele sahip.


Osmanlının yıkılmasındaki etkenlerden birtaneside  jön türklerdir.Onlar Avrupaya gidip  sözde yenilik adı altında Avrupanın batılı yaşam tarzını osmanlıya getirip yaydılar ve bu şekilde toplumun bozulmasının temel taşlarını bina eden müfsitler oldular. Bu olay aklıma birden Al-i İmran 149. ayetini getirdi. ALLAH ayetinde şöyle buyuyruyor. ' Ey iman edenler eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye döndürürlerde hüsrana uğrayanlardan olursunuz.'

Cumhuriyetin kurulmasından sonra gençleri yönlendiren Alimlerinde yok edilmesiyle gençler desteksiz başıboş kalmışlardı.Mustafa Kemal'in çağdaşlık adı altında getirdiği sözde yeni reformlar toplumdaki gençlerin ahlakını çökertmiş ahlaksızlık ölümcül zehir gibi ülkenin dörtbir yanında gençleri zehirlemiş ve başarılıda olunmuştu.Kur'an dan uzaklaşan yeni nesil nefsani istekler içinde bocalayan enerji ve istekleklerini cinsel ve beşeri ideolojiler peşinde koşan Allah'ı ve dinini unutan bir  nesil halini almiş. Gençler nereye elini atsa Ahlaksızlık,Başıboşluk,Yozlaştırılmış bir yaşam tarzı karşılarına çıkarolmuşdu.

Gençler asıl amacından sapmış toplumu uçuruma sürükleyen tehlike halini aldılar.İslam hakikatlerini bilmeyen araştırmayan tembelleştirilmiş bu nesiller İslamı anne babasından öğrendiği kadarıyla bilen şahıslar halini alıp uyutulan gençler, bu nesiller boyu süregelen projenin parçası haline geldiler.

Bugün okullarda elinde sigarası olmayan genç on parmak sayısını geçmeyen,  uyuşturucunun ortaokullara indiği, flörtün ise ilkolkullara indiği dönem oldu artık.

İslam'dan uzaklaştırılmış gençler  çağdaş fikir akımlarına kapılmış mayasında islam olan bu gençler bu fikir akımlarına kurban edilmiş durumda.  Avrupa ahlaki yapısı toplum bilinci müslüman ülkelerindeki gençlere özendirilmiş binlercesi hatta milyonlarcası kanemici kapitalistlerin çıkardığı modaya uymakta özenti bir hayat yaşamaktadır.Şimdi bahsi geçen ayeti hatırlayalım gerisin geriye dönüp hüsrana uğrayanlardan olduk değlimi.

Gençliğin ıslahıyla toplumun ıslahı…

 

Mücahid Güneş 

Bir cevap yazın

Comment
Name*
Mail*
Website*