Kültür - Sanat

Temmuz Dergisinin İlk Sayısı Çıktı!

Temmuz dergisi ilk sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Farklı türlerde eserlerin yer aldığı dergide ayrıca darbe kalkışması ve halkın direnişi hakkında bir dosya çalışması bulunuyor.

Edebiyat, Sanat ve Fikriyat dergisi Temmuz, Ağustos 2016 tarihli ilk sayısı ile okurlarına merhaba diyor. Şiir, öykü, deneme, inceleme, çeviri ve çizgi türünden eserlerin yer aldığı dergide ayrıca “Temmuz Direnişi ve Edebiyat” başlıklı dosya ile 15 Temmuz darbe girişimi lanetlenirken halkın kutlu direnişi selamlanıyor. Dergide Cemal Şakar ile konu üzerine yapılmış bir de söyleşi yer alıyor.

Derginin çıkış serüveni ile birlikte hedeflerini özetleyen “Kahramanın Dönüşü” başlıklı sunuş yazısında, 15 Temmuz direnişine dair vurgular yer alıyor...

İslam Genel

Peygamber (Hz.) Muhammed 900 Yahudi’nin Öldürülmesi Emrini Vermiş miydi?

W. N. Arafat

İslam’ın doğuşunda, Yesrib’te (daha sonra Medine olarak geçecektir) üç Yahudi kabilesi ve bunların yanında daha kuzeyde Hayber ve Fedek’te yerleşmiş diğer Yahudi kabileleri vardı. İlk başta, Peygamber Muhammed, kutsal dinin takipçileri olarak Yesribli Yahudilerin’in, bu yeni ve ‘tek tanrılı’ din olan İslam’ı anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyordu. Fakat bu kabileler, İslam’ın kesin olarak kök saldığını ve güç kazandığını fark ettiklerinde, düşmanca bir tavır takındılar. Bu mücadelenin nihai sonucu, Yahudi topluluklarının Arabistan topraklarında ortadan kaybolmaları olmuştur.

Tarihçilerin [Hz...

Muhtelif

Fetö papucu yarım, tankları yolla kovalayalım!

Yaklaşık on gündür milletçe meydanlardayız.Toprakları İmanla yoğrulmuş Anadolu’nun evlatları 15 Temmuz gecesinden beri bir destan yazıyor. Bu, dosta güç veren düşmandan öç alan bir destan, Bu öyle bir destan ki bir avuç yürek yemiş yiğidin tam teçhizatlı ölüm makinelerine,demir yığını tanklara göğüslerini gerdikleri bir destan. Bu destansı direniş karşısında içteki sömürge uşakları neye uğradıklarını şaşırdılar. Yedisinden yetmişine insanlar başlarına gelebileceklere aldırış etmeden akın ettiler meydanlara, Akıncı üssünden havalanan jetlere ıslık çalarak.Alanlar gerçek akıncıları gördü. Evet sayfalarca methiye dizsek yine de az kalır bu destana. 

Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesinin karanlığına sığınarak ülkesinin s...

Deneme, İslamcılık

Görüşü Milli Olmak!

  Son dönemlerde insanlar son dönemlerin geldiği gibiler artık. Yüzler komünist Rusya’nın soğuk yüzleri, gözlerden umut çekilmiş. Sokakta konuştuğumuz her insan komplo teorilerle kalplerini korku yuvası haline getirmiş, aydınlığa dair tüm umutlar söndürülmüş. Şairlerin aşk dediği, fikir adamlarının umut dediği, âlimlerin iman dediği mefhum yüreklerde sindirilmiş. Kalplerimiz darbe gecesi karartılmış sokaklar gibi. Toplumu aydınlatmakla mükellef aydınlarımız kendilerine dahi ışık tutamıyor, her daim hakkı bir elbise gibi üzerinde taşıyan Anadolu irfanı bu topraklardan çekilmiş, âlimler-ümmete ufuk çizen âlimler kuru tartışmalarla karanlık sokaklarda bir kibrit görevi dahi üstlenememişlerdir. Tüm bu sebeplerden ötürü başka bahara ertelenecek dahi umudumuz kalmadı...

İslamcılık

Hasan el-Benna’da Modernizm eleştirisi: Milliyetçilik örneği

Şehid İmam Hasan el-Benna, yaptığı çalışmalarla modern islami hareket tarihine damgasını vurmuştur. Bugün kurucusu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi yeryüzünün en büyük ve en etkin islami hareketi olmuştur dersek kesinlikle abartmış olmayız. Hareketin bu etki gücünü Arap baharları denilen süreçte de müşahede ettik. Şehid İmam Hasan el-Benna'nın bugüne en büyük mirası Türkçe'de Risaleler adıyla basılan eserindeki Fehm Risalesi ile sahih dini anlayışı ilkesel bir düzlemde sunabilmesi ve davet konusunda modern bir teşkilatçı yöntemi miras bırakmasıdır. Nitekim Müslüman Kardeşler'in yetiştirdiği alim ve aydınların islam dünyasının genelini fikri olarak etkilemesi ve hareketin varlığı bu iki mirasın meyveleridir...

İslam Genel

Toplumsal dönüşümde gençliğin rolü 2

Toplum gençliğin etkisiyle dejenere oldu ve yine gençlik üzerinden ıslah olacaktır. Çünkü yarının garantisi İslam nuruyla nurlanmış gençlik üzerinden olacaktır. 

Öncelikle günümüz aydın-alim kesimi gençlerin elinden tutup bu başıboşluktan kurtarmak için çaba göstermesi gerekir. Gençlerin bir desteğe, tabiri caizse  yol gösteren bir navigasyona ihtiyacı vardır. Şu üç kavram üzerinden gençler yönlendirilebilir; 

1-  İLİM; Genç topluma ilim sevdirilmeli, bu konuda önleri açılmalı, yön verilmelidir. İlimden uzak bir gençlik  körükörüne bir şahsa bağlı olacak, hayatı özenti bir hayat olacak, ufku açık olmayacak, dar kalıplar içinde bocalayıp duracak ve anlamsız bir hayat yaşayacaktır.Allah zümer suresinin 9...

İslam Genel

Toplumsal değişimde gençliğin rolü

  Tarih sayfalarını karıştırdığımızda gençlerin toplumun temel taşlarını oluşturduğunu görürüz. Nitekim cahiliye devrini kapatan ahlaklı,erdemli,müslüman bir toplum meydana getiren Rasulullah ve beraberindeki gençlerdi.Bir çağ açıp bir çağ kapatan yine Genç Fatihdi yani kastım odurki gençler toplumun hatta dünyanın düzenini değiştirecek bir güce bir potansiyele sahip.


Osmanlının yıkılmasındaki etkenlerden birtaneside  jön türklerdir.Onlar Avrupaya gidip  sözde yenilik adı altında Avrupanın batılı yaşam tarzını osmanlıya getirip yaydılar ve bu şekilde toplumun bozulmasının temel taşlarını bina eden müfsitler oldular. Bu olay aklıma birden Al-i İmran 149. ayetini getirdi. ALLAH ayetinde şöyle buyuyruyor...

Deneme, Kürt Meselesi, SiyasetName

Sağcı Kürtler!

Doğu'da ki (Kürdistan'daki) İslamcıları,İslami Stk'ları ve Cemaatleri bekleyen en önemli tehlikelerden biriside 'Sağcı'laşmak..Yanlız bu defa Pkk Ulusalcılığıyla harmanlanmış Kürt-İslam senteziyle..Türkiye ve Müslümanlar için en büyük 'bölücülük' olan Milliyetçilik zehriyle kimi Türklerin Türk-İslamcı sentezi ne kadar yanlışsa Dindar Kürtlerin Kürt-İslam sentezide o kadar yanlıştır.Ufukta görülen bu rüzgara şimdiden kendini kaptıranlar var; Azadi hareketi,Nurcu Med-Zehra ve uzantıları,Hizbullah'la ayrışan Menzil Özedönüş grubu.. v.d. Bu denemede bu değişimin meydana geliş sürecini gözlemlemeye çalışacağım. 
PKK aldığı yüksek seçim sonuçları ve sağlam KCK yapılanmasıyla bölgede hakimiyet kurunca kendi dışındaki birçok legal-illegal oluşuma baskı yap...

SiyasetName

10 madde de IŞİD değerlendirmesi

On madde de IŞİD terörüne on ayrı açıdan yaklaşarak ilgilenenlere konu hakkında az da olsa bir şeyler sunalım dedik.
-IŞİD'İ KİM KURDU?:
Işidin arkasında Abd,İsrail,Türkiye yada İran yoktur.Işidi kuran bunlar değil.Geçmişi 2003e dayanan bir örgüttür.Selefi-El kaide zihniyetinin ümmetin başına sardıgı bir beladır bugün her ne kadar birbirleriyle savaşsalar da,El-kaideden türemiş, tekfirciliğe evrilmiş bir örgüttür. Ancak daha sonra İran,Suriye ve Abd gibi çeşitli ülkelerin istihbarat örgütlerinin etkisi altına girmiştir.
-IŞİD'İ RADİKALLEŞTİREN UNSURLAR;
1- tekfirci/harici kafası,2- İçine sızan istihbaratların yönlendirme çalışmaları,3-Irak'taki sünni katliamlarından zemin bulan sert sosyolojik arkaplan...